Τα σιδερέν ´ς σην φυλακήν Χαρίτον

Advertisements

115.

Τα σιδερέν ´ς σην φυλακήν

Κακόν εποίκα ´ς σην ζωή μ’,

Τογρήν π’ ετιμωρέθα,

´κι εσάγεψα τον άρθωπον,

´ς σην φυλακήν ευρέθα,

./.

Άγνεφος στέκω αποπουρνού,

Αφ’κά ασ’ σο παραθύριν,

Να μη χάται το ηλέβγαλμαν,

Και παλαλών τ’ α≤ίλ’ιμ’,

./.

Μερών τερώ ´ς σον ουρανόν,

Κι’ αν έ≤ κακοκαιρίαν,

Τ’ένα αηδονίν κελάηδισμαν,

Φέρ’μεν καλοχαρίαν,

./.

Έλα αηδονόπο μ’ αδάκα,

Άκ’σον την ιστορία μ’,

Έπαρ το καρδοπόνεμα μ’,

Σκάλωσων τραγωδίαν,

./.

Η _ή μ’ να επεφράεται,

Να πιδâβαίν τα πόνâ μ’,

Κι’ άμον πουλίν να ταξιδεύ,

´ς σ’ ελεύθεραν τα χρόνâ μ’,

./.

Τζιτζέκια αδά ´κι ευρίγουνται,

Λυρίτα και χασχάσια,

Ορμάνα ≤ιλεπλούμιστα,

Και ποταμί λαλάτσα,

./.

Αν εν το θέρος κι’ Άνοιξην,

≤ειμώγκον μοθωπόριν,

Αν ένι Σάββαν Κερεκήν,

´κι έχω ζωή μ’ την γνώσιν,

./.

Κάθαν που βράδον α σουμών,

´ς σον Θόν γράφτω το γράμμαν,

Τον φέγγον έχω για φενέρ’,

´πεμένω με το κλάμα μ’,

./.

Στείλων ήλε μ’ το φώταγμα σ’,

Τον ί®κιο μ’ ν’ αραεύω,

´ς σ’ όλâ τα χρόνâ μ’ σύντροφος,

Φίλος πε γονουσεύω,

./.

Τα σιδερέν ´ς σην φυλακή μ’,

Τ’ αζπάρâ ασπαλιγμένα,

Και τα ζιντζίρâ μ’ προύντζενα,

Γατράν και ζαγκωμένα,

./.

Τα νöτε μ’ εχαράμισα,

Ψυχώθεν η καρδία μ’,

Εζήνα την τυρρäνιαν,

Τρανόν η πουσμανία μ’,

./.

Δίγω σεν Θέ μ’ τ’ εμόν την _ήν,

Όλâ τα κόρδας κόψον,

Κι’ αν αποθάνω ´ς σο κελί μ’,

Ένα κερόπον άψον.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων

41.0883123.542815