Ποντιακή Βραδυά Στο Μέλαθρον, στην Αξιούπολη.

Ποντιακή Βραδυά στο Μέλαθρον, στην  Αξιούπολη,

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, 08:30μμ.