Μεγάλη Ποντιακή Βραδιά, Στο Ελληνικό του Κιλκίς, 29 Ιουνίου 2012.