Παίζ’ ο Φέγγον κεμεντζέν, Χαρίτον

132.

Παίζ’ ο Φέγγον κεμεντζέν, Χαρίτον.

Παίζ’ ο Φέγγον κεμεντζέν,

Χορεύν’νε όλâ τ’ αστρίαν,

Κι’ ο τραγωδäνον ο ηλöν,

Γνεφίζ’ μαεύ’ τα _ήαν,

./.

Αποσουμάν τα λίβιαν,

Σον παρχανάν σορεύν’νε

Εκούξαν και ´ς σα ρά≤ιαν,

Σο ταβουλίν χορεύν’νε,

./.

Τη Αίολου τα κλάδοπα,

Εκός την τραγωδίαν,

Ζίπα ζίπα σην καϊτέν,

Γομών’νε τα σακκίαν,

./.

Άψιμον Ποντιακόν,

Εβγόν’νε ασ’ σα σακκίαν,

´ς σ’ όλâ τη γής τα τράμεραν,

Βρουλίζ’ κι’ η ξενιτίαν,

./.

Σ’ αγούτο θάμα εγνέφιξαν,

Τ’ αγγέλâ τα δâβόλâ,

Κι’ αμάν μαζί εγκαλäστανε,

κι’ ενέσπαλαν διχόνοιαν,

./.

´Σ ση κεμεντζές το παίξιμον,

Ιεύν’νε πουσμανεύν’νε,

Φίλ’ και τουσμάν’ δίν’νε το ≤έρ’,

Και με εγάπ’ χορεύν’νε,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων