ΤΣΙΜΕΡΙΤΚΑ 2012, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ