Σάββατο 4 Αυγούστου, Καφέ Χρήστος, Άψαλος Αριδαίας