Εορταστικές Εκδηλώσεις, 18 Αυγούστου 2012, Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας, ” Άγιος Θεόδωρος Γαβράς”