10 και 11 Αυγούστου 2012. Σύλλογος Ποντίων Στρυμονοχωρίου Σερρών,”ΚΟΤΖΑΝΑΣΤΑΣ”