Κάτω Αμπέλα Σερρών, 15 Αυγ. 2012, Ξενίδης, Γαργαϊτίδης, Κώστας και Γιάννης Ξανθόπουλος.