Έναν εν’ το εικόνισμα σ’, Χαρίτον.

136.

Έναν εν’ το εικόνισμα σ’, Χαρίτον.

έρθεν κι’ εκαλοκάθεσεν,

´ς σ’έναν ρακάν’ κι’ εχτίστεν,

εχτίστεν και ερίζωσεν,

κι’ άμον δεντρίν τρανήνε,

.//.

πουλίν π’ εδέβεν θάλασσας,

κι’ άλλα ψηλά ρα≤ίαν,

ώσπουτα έβρεν την καμονήν,

κι’ εθέκεν  ευλοΐαν,

.//.

έναν εν’ το εικόνισμα σ’,

Δεσποίνη μ’ Παναΐα μ’,

που ο Μέλαν επροσκύνεσεν,

κι’ εδέχτεν μ’ ευλαβίαν,

.//.

όλεα τα τρανολίθαρα’τ’,

αμάν επαραμερίσταν,

κι’ εείνανε τεμέλιον,

´ς σο μαναστήρ’ εχτίσταν,

.//.

Θεούν τρανόν το θάμαγμαν,

δäρ’ ´ς σην αθρωπίαν,

αναλαγάδ’ Ανατολής,

Σουμέλαν Παναΐα μ’,

.//.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων