´Σ σον πάτο σ’ Μαυροθάλασσα μ’,Χαρίτον

139.
´Σ σον πάτο σ’ Μαυροθάλασσα μ’,
´ς σον πάτο σ’ Μαυροθάλασσα μ’,
λείμψαναν αναμέν’νε,
νέας γεννέας ψαλάφεμαν,
´ς σ’άσπρον ταφίν να εμπαίν’νε,
./.
ετάφαν με τα κύματαν,
θίγως ευχήν βλογίαν,
άμον ®κυλίν αστέγαστον,
θίγως ßομολοΐαν,
./.
όθεν η μάνναν έκλαψεν,
τα δάκρâ’τς ´κι εστάθαν,
κλαδίν πατέραν έχασεν,
´ς ση θάλασσας τα βάθâ,
./.
ανάμν’νον υιέ μ’ και καλοκύρη μ’,
παπόρâ εξέβαν και βοούν,
έρχουνταν σειρâλαγμέναν,
πίστην εσέν πως θ’απαντούν,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων