Δάφνη Σκύδρας, Τετάρτη 19 Σεπ. 2012, Ποντιακό Γλέντι