Έχω τον ήλεν σύντροφον, Χαρίτον.

143.
Έχω τον ήλεν σύντροφον,
έχω τον ήλεν σύντροφον,
τον φέγγον παραστάριν,
έχω ´ς σα ξένα τ’όρομα μ’,
´ς σο γνέφιγμα μ’ τερμάνιν,
./.
Παρακαλώ τα άστριαν,
Τα ξένα ντο φωτάζ’νε,
Θάμαν να ευτά(γ)νε για τ’εμέν,
´ς σα τόπâ μουν ν’ ομäζ’νε,
./.
γιαρτήμ παίρω ´ς σα δύσκολαν,
ασ’ σην αρροθυμία μ’,
δίει με ερίαν ο Θεόν,
κι’ η ι®κιάν ασ’ σα δεντρίαν,
./.
Παρακαλώ τα άστριαν,
Τα ξένα ντο φωτάζ’νε,
Θάμαν να ευτά(γ)νε για τ’εμέν,
´ς σα τόπâ μουν ν’ ομäζ’νε,
./.
πλαν ´ς σην καρδία μ’ φυλαχτόν,
τον κήρη μ’ και τη μάννα μ’,
φωτογραφίαν θησαυρόν,
βουρκούμαι με το κλάμα μ’,
./.
Παρακαλώ τα άστριαν,
Τα ξένα ντο φωτάζ’νε,
Θάμαν να ευτά(γ)νε για τ’εμέν,
´ς σα τόπâ μουν ν’ ομäζ’νε,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων