Τσαΐεις τσαΐεις πάντα μουστρών’ς, , Χαρίτον.

146.
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
Τσαΐεις τσαΐεις πάντα μουστρών’ς,
Αΐκα ομμάτâν ξίχωρα,
και ≤είλâ σεβνταλίαν,
γιατί γιαβρόπο μ’ φαρμακών’ς,
και κλαινίζ’ την καρδία μ’,
./.
Τσαΐεις τσαΐεις πάντα μουστρών’ς,
Γομών’τς σεν μ’ ασκεμίαν,
Δείξον μεν το χαμόγελο σ’,
Να εμορφαίν’ς σο μίαν,
./.
Άφ’σον μεν το παράπονο σ’,
τ«ίξον κάρη μ’ την ύα σ’,
χαμαίλενον το γούζεμα σ’,
μη χάν’ς και την λαλία σ’,
./.
Τσαΐεις τσαΐεις πάντα μουστρών’ς,
Γομών’τς σεν μ’ ασκεμίαν,
Δείξον μεν το χαμόγελο σ’,
Να εμορφαίν’ς σο μίαν,
./.
Εγώ για τ’εσεν λύγουμαι,
´κι πρέπ’ με η ασπλαχνία σ’,
Γεράτειαν _ή μ’ θα έρχουνταν,
Που θέλ’νε συντροφίαν,
./.
Τσαΐεις τσαΐεις πάντα μουστρών’ς,
Γομών’τς σεν μ’ ασκεμίαν,
Δείξον μεν το χαμόγελο σ’,
Να εμορφαίν’ς σο μίαν,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων