Αχ εφτάγω για τ’εσένα, Γώγος Πετρίδης Χρύσανθος Θεοδωρίδης.

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ ☞

Αχ εφτάγω για τ’εσένα
Αγγέλ’ επαραστέκ’ν εσεν,
Ο χάρον αναμέν’ σεν,
Όσον εχάρες με τ’εμέν,
Εκείνον απομέν’ σεν,
./.
Αχ εφτάγω για τ’εσέναν,
Το μάχ εν’ για τ’εμέναν,
Και για τ’εσέν πουλόπο μ’,
Πονεί και το καρδόπο μ’
(πονεί το τσικαρόπο μ’)
./.
Θα πάω σ’ έναν έρημον,
Τον χάρον ν’ ανταμώνω,
Να λέγω τα τερτόπα μου,
Την _η μ’ να ξελαφρώνω,
./.
Αχ εφτάγω για τ’εσέναν,
Το μάχ εν’ για τ’εμέναν,
Και για τ’εσέν πουλόπο μ’,
Πονεί και το καρδόπο μ’
(πονεί το τσικαρόπο μ’)
./.
Ας έξερα ποίος είπεν,
Ατά εσύ ντο λές μεν,
Εγώ εσένα χάνω σεν,
Εσύ εμέν θα κλαίς μεν,
./.
Αχ εφτάγω για τ’εσέναν,
Το μάχ εν’ για τ’εμέναν,
Και για τ’εσέν πουλόπο μ’,
Πονεί και το καρδόπο μ’
(πονεί το τσικαρόπο μ’)
./.
Ωχ κι’ εν’ εμέν κι’ εσέν πε θα χωρίζ’,
Ακόμα ´κι εγεννέθεν,
Ούσνα εποίκα σεν τ’εμόν,
Το _όπο μ’ ετελέθεν,
./.
Αχ εφτάγω για τ’εσέναν,
Το μάχ εν’ για τ’εμέναν,
Και για τ’εσέν πουλόπο μ’,
Πονεί και το καρδόπο μ’
(πονεί το τσικαρόπο μ’)
./.
´Σ σην πόρτα σ’ βάλον καρακίδ’,
´ς σο παραθύρ’ισ’ σκάλαν,
´ς σην πόρτα σ’ δός μεν φίλεμαν,
´ς σο παραθύρ’ εγκάλâν,
./.
Αχ εφτάγω για τ’εσέναν,
Το μάχ εν’ για τ’εμέναν,
Και για τ’εσέν πουλόπο μ’,
Πονεί και το καρδόπο μ’
(πονεί το τσικαρόπο μ’)
./.