Συναυλία Αγάπης, “Ιχνηλατώντας την Ελληνική Παράδοση”