Ο Κώστας και ο Γιάννης Ξανθόπουλος στο Παλαιόκαστρο Σερρών, 30 Νοεμ.2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ