Κόσμον θία ορόματαν, Χαρίτον.

155.
Κόσμον θία ορόματαν, Χαρίτον.
´κι εβρήκω στοιχαρίαγμαν,
Βοτάν-ιν ´ς σην καρδία μ’,
Έναν χαπäρ’ μελλούμενον,
Ομούτ παρεγορίαν,
./.
Κόσμον θία ορόματαν,
Κασέλιν φκαιρωμένον,
Λείμψανον ανέψυχον,
Κορμόπον ταφιγμένον,
./.
Κουσμέτ’ γραμμένον γι’ άγραφον,
εχά®ε_εν το _öπο μ’,
οι μειζοτέρ’ θ’ αχπάγουνταν,
τ®ιμέν’ θ’ αφήν’ τον τόπο μ’,
./.
Κόσμον θία ορόματαν,
Κασέλιν φκαιρωμένον,
Λείμψανον ανέψυχον,
Κορμόπον ταφιγμένον,
./.
Καν’νάς εμέν ´κι εγούεψεν,
´κι ετέρ’νεν ´ς σο τ«âνάκ’ιμ’,
δουλείαν και ορόματαν,
εχάθαν με το δäκρ’ιμ’,
 ./.

Κόσμον θία ορόματαν,
Κασέλιν φκαιρωμένον,
Λείμψανον ανέψυχον,
Κορμόπον ταφιγμένον,
./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων