Εγώ πόντιος είμαι. (Ποντιακό ανέκδοτο του δημοσιογράφου Λάζαρου Γ. Ακριτίδη).

Εγώ πόντιος είμαι.
(Ποντιακό ανέκδοτο του δημοσιογράφου Λάζαρου Γ. Ακριτίδη)
Σην Άρδασσαν κες (Πτολεμαϊδα) ερούξαν Αλλoδαποί και η Αστυνομία επήγεν επίασεν και εσέγκεν ατς σην κλούβαν για να παίρνε και πάνε σα σύνορα και χατεύν’ ατσε.
Με τ’ εκείντς επίασαν και τον Δημήτρην τύφλα μεθυσμένον, εθάρεσαν εκείνος πα Αλλοδαπός έτον. Έσυραν κι’ εκείνον απές σην κλούβαν.
Ως να επήγαν σα σύνορα σην Καστορίαν απάν’ ο Δημήτρης επεμέτσεν και την ώραν που εκατέβασαν τ’ Αλλοδαπούς, ατότε εγροίξεν ντο γίνεται και είπεν τ’ Αστυνομικούς:
-Εμέν που χατέβετε, εγώ πόντιος είμαι, λάθος εποίκετε.
Ακόμα φυσά το ο Δημήτρης και σο χωρίον ολ’ έμαθαν το έπαθεν.
Λεξιλόγιο:
ερούξαν=έπεσαν
επίασεν και εσέγκεν ατς=έπιασε και τους έβαλε
χατεύνατσε=τους διώξουν
Με τ’ εκείντς=μαζί μ’ εκείνους
Έσυραν =τράβηξαν
Επεμέτσεν=ξεμέθυσε
Εγροίξεν=κατάλαβε
χατέβετε= διώχνετε
εποίκετε=κάνατε
Για τους αναγνώστες
Παρθένα Τσοκτουρίδου