166. Κουρί μ’ ξερόν και άφελλον, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

Κουρί μ' Ξερόν και Άφελλον