Έλα ‘ς σα κρύα τα νερά Γιώργος Αμαραντίδης (Σουμούλ’τς).

Advertisements

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ ☞
Έλα ´ς σα κρύα τα νερά
Γιώργος Αμαραντίδης (Σουμούλ’τς).
Έλα πουλόπο μ’ με τ’ εμέν,
απές ´ς σα μανουσάκια,
έλα ´ς σα κρύα τα νερά,
και ´ς σα πεγαδομάτâ
./.
Αρ έλα με τ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα,
εσέναν ενεμένα,
αρ’ έλα με τ’ εμένα,
./.
Τ’ άστραν κι’ ο φέγγον έλαμψαν,
έλα ν’ ας ανταμούμες,
γους το πρωίν εγώ κι’ εσύ,
εγκάλâν να κοιμούμες,
./.
Αρ έλα με τ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα,
εσέναν ενεμένα,
αρ’ έλα με τ’ εμέν’,
./.
Έλα σα κρύα τα νερά,
πουλί μ’ τα παγωμένα,
με τα δύο τα ≤έροπα σ’,
κλίστ’ κά πότ’σον και εμένα,
./.
Αρ έλα με τ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα,
εσέναν ενεμένα,
αρ’ έλα με τ’ εμένα,
./.
Έλα τρυγώνα μ’ με τ’ εμέν,
εσύ είσαι τεμόν-ι,
τον κόσμον όλôν αγοράζ,
το πόϊ σ’ μαναχόν-ι
./.
Αρ έλα με τ’ εμένα,
κανείται ντ’ ενεμένα,
εσέναν ενεμένα,
αρ’ έλα με τ’ εμένα,
./.

41.0883123.542815