168. Η σέβντα αθίζ’ άμον τζιτζέκ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

168.
Η σέβντα αθίζ’ άμον τζιτζέκ’,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
έλα αρνόπο μ’ ´ς σ’ οσπιτί μ’,
έλα ´ς σο παχτ®εδόπο μ’,
εφύτεψά σεν τη σεβντά μ’,
ντο κατατρώει το _όπο μ’,
./.
Η σέβντα αθίζ’ άμον τζιτζέκ’,
τρανήν’ άμον δεντρόπον,
όσον ποτίεις τη ρίζα ´θε,
χουλείτε το καρδόπον,
./.
ν’ αληγορείς το δέβασμα σ’,
μη απομέν’ ´ς σο χώμαν,
θελ’ ασ’ σο δάκρωμα σ’ νερόν,
και το φιλί σ’ ´ς σο στόμαν,
./.
Η σέβντα αθίζ’ άμον τζιτζέκ’,
τρανήν’ άμον δεντρόπον,
όσον ποτίεις τη ρίζα´θε,
χουλείτε το καρδόπον,
./.
Εδίψανα κι’ εδέκες μεν,
Το νέκταρ’ τση εγάπη σ’,
εποίκες με τραντάφυλλον,
με το ®ιονλίκ’ το δäκρ’ισ’,
 ./.
Η σέβντα αθίζ’ άμον τζιτζέκ’,
τρανήν’ άμον δεντρόπον,
όσον ποτίεις τη ρίζα ´θε,
χουλείτε το καρδόπον,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων