Ετήσιος Χορός Ποντιακού Συλλόγου Λευκώνα Σερρών, 16 Φεβ. 2013.

Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα 16 ΦΕβ. 2013