169. καν’νας ´κι πρέπ’ ν’ αχπάσκεται, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

169.
καν’νας ´κι πρέπ’ ν’ αχπά®κεται,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
έργεψες κι’ απόθανα,
´κι εκράτεσες το ≤έρ’ιμ’,
μαύρον ταφίν μαύρον ν’ηγή μ’,
εχάσα σεν εταίρ’ιμ’,
./.
καν’νας ´κι πρέπ’ ν’ αχπά®κεται,
και ν’ αποθάν’ μανάχος,
μίαν ζωήν αν χάνεται,
πίκρας γομούται άλλος,
./.
στείλον με το δάκρωμα σ’,
το κρύσταλλο σ’ καλλίον,
να πέρω να έχω βότανον,
´ς σον Άδ’ νερόπον κρύον,
./.
καν’νας ´κι πρέπ’ ν’ αχπά®κεται,
και ν’ αποθάν’ μανάχος,
μίαν ζωήν αν χάνεται,
πίκρας γομούται άλλος,
./.
αρνί μ’ θα αναμένω σεν,
να δίεις με συντροφίαν,
δέβα ολόεν τη ζωή σ’,
ν’ εσπρίν’νε τα μαλλία σ’,
./.
καν’νας ´κι πρέπ’ ν’ αχπά®κεται,
και ν’ αποθάν’ μανάχος,
μίαν ζωήν αν χάνεται,
πίκρας γομούται άλλος,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων