Κατάρες της Σπέλιας του Πόντου από τον Ιωάννη Κιουρτσίδη (της Παρθένας Τσοκτουρίδου).

Κατάρες της Σπέλιας του Πόντου από τον Ιωάννη Κιουρτσίδη (της Παρθένας Τσοκτουρίδου).

Να τρώ(γ)η’ σε ο Γιαννήγορας.
Να τρώ(γ)η’ σε ο Γουρζουλάς.
Να βάλλω σε κατ’ γουργουλόσπαχτε.
Ο Γουρζουλάς να εμπαίν’ σο μερί σ’.
Σο παρακαμί σ’ κινθέατα να φυτρώνε.
Να καίει σε τ’ άψιμου ασχώρετε.
Ν βάλ’ σε κάτ’ η μάνα σ’.

Από το βιβλίο της Παρθένας Τσοκτουρίδου: 

(ΟΙ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΙΩΤΩΝ)