Ακρίτες Ακριτοχωρίου Σερρών, Ετήσιος Χορός Σάββατο 13 Απριλίου 2013.

Ακρίτες Ακριτοχωρίου Σερρών, Ετήσιος Χορός Σάββατο 13 Απριλίου 2013.