Αιώνιαν η μνήμη σ’, λαφρόν το χώμα σ’ ανάσπαλτε τραγωδάνον Χρύσανθε μ’.

Χρύσανθος Θεοδωρίδης...Αιωνίαν η μνήμην 'ς σο Πιλπίλ' εμουν, Λαφρόν να εν' πάντα τα κωμίαν ντο σκεπάζ'νε το λείμψανον ατ'!!!
Πιλπίλ’ιμ’ εμορφόλαλον, ελλάξες την φωλέα σ’,
κι’ απές ´ς σ’ άσπρα τα λώματαν, εσέγκες την θωρέα σ’,
./.
τα λώματα σ’ έναν πουλλούγ’, ντο ´φαίναν ´ς σο τουζάνι-ν, ραμμένον με χρυσάθιαν, τιμήν και εχτιπάρ-ι-ν,
./.
χρυσόν άμον το όνεμα σ’, Χρύσανθε Θοδωρίδη μ’,
´ς σην γην πη επέμναμ’ ορφανοί, θυμούμες σεν με λύπην,

./.
Αιώνιαν η μνήμη σ’, λαφρόν το χώμα σ’ ανάσπαλτε τραγωδάνον Χρύσανθε μ’.
11 χρόνâν θίγως εσέν.

Χαρίτον