Τυπικόν.. Άρθρα της Ποντικής Διαλέκτου

σε μορφή pdf Τυπικόν.. Άρθρα της Ποντικής ΔιαλέκτουΤυπικόν κλίσης των Άρθρων της Ποντικής Διαλέκτου