Βραδυά Αλληλεγγύης, για το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών!!

Βραδυά Αλληλεγγύης, για το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών!!