Παλαλιακός f.C., Πρώτος Ετήσιος Χορός, 20 Ιουνίου 2013, στο Glass Palace

Παλαλιακός f.C., Πρώτος Ετήσιος Χορός, 20 Ιουνίου 2013, στο Glass Palace