180. Η μάννα πάντα μίαν εν’, Χαρίτον, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης.

Για τη μάνναν εσουν
φίλ’ιμ’ και αδέρφâ μ’ Γιορδάν’ και Κωστίκα μ’, καλόν παράδεσον