Παρασκευή 2 Αυγούστου, Ταβέρνα Καπετάνιος, Σαρακίνα παραλία Ελαιοχωρίου, Λύρα Παναγιώτης Ηλιάδης!!!

Παρασκευή 2 Αυγούστου, Ταβέρνα Καπετάνιος, Σαρακίνα παραλία Ελαιοχωρίου!!