Θα φέρω ξύλα ασ’ σο ραχίν, Χρύσανθος Θεοδωρίδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης.

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ
Θα φέρω ξύλα ασ’ σο ρα≤ίν,
Χρύσανθος Θεοδωρίδης, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης.
Θα φέρω ξύλα ασ’ σο ρα≤ίν,
κι’ ασ’ σην καρδία μ’ φωτίαν,
´ς σ’ έναν τόπον θα εφέκ’ατα
και καίγω ούλâ μίαν,
./.
Θα φέρ’α ασ’ σο ποτάμ’ νερόν,
´ς σην κάρδια μ’ να κ’≤ύνω,
εκεί απές ντ’ έχω τ’ άψιμον,
ολίγον να ν’εβζήνω,
./.
Και θολόν έτονε το νερόν,
ασ’ σο ποτάμ’ ντο έγκα,
αντίς να βζήνω τ’ άψιμον,
´ς σην _ή μ’ φαρμάκ’ εσέγκα,
./.
Το αίμαν ασ’ σο κάρδοπο μ’,
ντ’ ά®κεμα τ®ιμπονίζει,
θολόν ποτάμ’ εγέντονε,
κι’ άλλο ´κι κατενίζει,