Χούϊ χούϊ, Στάθης Νικολαΐδης, Χρήστος Χρυσανθόπουλος, από το “Πατρίδα μ’ Αραεύω σεν” με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ
Χούϊ χούϊ
Στάθης Νικολαΐδης,
Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Όσα κορτσόπα εχωρούν,
απές ´ς σην καρδία μ’ θέκω
κι’ ατώρα έβρα την πελιά μ’,
τόπον ´κι έχω να στέκω,
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ,
./.
Όλâ σην καρδία μ’ έχ’ ατα,
έναν απέξ ´κι εβγάλω,
κι’ ατώρα λες μ’ εμέτρα ´τα,
τ’ ημσά θ’ ανασπάλλω,
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ,
./.
Καρδία μ’ θα ευκαιρώνω σεν,
ασ’ όλôν το καλίον,
θα παίρω ν’ αναπαίεται,
ο νους κι’ η _ή μ’ ολίγον
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ.