Οι 21 γέννες του Πόντου (της Παρθένας Τσοκτουρίδου)

Οι 21 γέννες του Πόντου

(της Παρθένας Τσοκτουρίδου)

Ο Πόντος γέννησε.

1)      Τις γονιμότερες μεγαλοφυΐες της γης.

2)      Τους μεγαλουργούς της ποίησης.

3)      Τους πυρσούς της Ελληνικής Παιδείας.

4)      Τους φωστήρες της Ρητορικής.

5)      Τους φωστήρες της Φιλοσοφίας.

6)      Τους φωστήρες της Αστρονομίας.

7)      Τους φωστήρες της Αριθμητικής.

8)      Τους φωστήρες της Φυσικής.

9)      Τους φωστήρες των θεωρητικών και πρακτικών επιστημών.

10)    Τους λαμπρότερους συγγραφείς του κόσμου.

11)    Τους απαράμιλλους καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες.

12)    Τις εύλαλες αηδόνες της Εκκλησιαστικής υμνολογίας.

13)    Τα χρυσά στόματα του Λόγου.

14)    Τους Βασιλείους.

15)    Τους Γρηγορίους.

16)    Τους Χρυσοστόμους.

17)    Τα σμήνη των αγίων Μαρτύρων και Μητέρων της Εκκλησίας.

18)    Τα Ελληνικά γράμματα.

19)    Την Ελληνική Παιδεία.

20)    Τα Θεολογικά συγγράμματα .

21)    Την ελευθερία του ‘ 21.