Ψυχή και Σώμα, Κυριακή 11 Μαΐου 2014, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.

Ψυχή και Σώμα, Κυριακή 11 Μαΐου 2014, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.
Ψυχή και Σώμα, Κυριακή 11 Μαΐου 2014, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.