Έλα πουλί μ’ Ανοιξεζ’νόν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.

16.
16/5/2014.
Έλα πουλί μ’ Ανοιξεζ’νόν,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.
Εποίκα την εγάπ’ δεντρίν, κι’ εσέγκα τεν ´ς σ’ αυλία σ’,
εί≤εν τ’ αστρίαν τον φέγγον, τον ήλôν γεμισίας,
./.
Έλα πουλί μ’ Ανοιξεζ’νόν, φώλεψον ´ς σα κλαδία μ’,
γενάμινον ´ς σο κάρδοπο σ’, για πάντα η καρδία μ’,
./.
Ερίζωσεν ατο η _ή μ’, με την σεβντά μ’ εντάμαν,
επότσαν το τα δάκροπα μ’, νäστ’ ασ’ σην εγκάλâ μ’,
./.
Τ’ομμάτâ σ’ θα αναμέν’ âτα, να πρασινίζ’ τα φύλλά’τ’,
εσύ μίαν γιανάσεψον, να σκουτουλίζ’ τη μύρα’τ’.
Μετάφραση
Έκανα την αγάπη δέντρο, και την έβαλα στην αυλή σου,
είχε τα αστέρια το φεγγάρι, τον ήλιο για καρπούς,
./.
Έλα πουλί μου Ανοιξιάτικο, φώλεψε στα κλαδιά μου,
ώριμη στην καρδιά σου, για πάντα η καρδιά μου,
./.
Το ρίζωσε η ψυχή μου, μαζί με τον έρωτά μου,
το πότισαν τα δάκρυά μου, το έθρεψε η αγκαλιά μου,
./.
Τα μάτια σου θα περιμένει, να ζωντανέψει τα φύλλα του,
εσύ μόνο πλησίασε, να ευωδιάσει την μυρωδιά του.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων