Καλοτάξιδον παπόρ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.