30 Χρόνια Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, Στρδο Κόδρα, 13 Ιουνίου 2014.

30 Χρόνια Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, Στρδο Κόδρα, 13 Ιουνίου 2014.