Επιλογές Ποντιακών Ποιημάτων 2014, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης “Χαρίτον”.