Βράβευση της Παρθένας Τσοκτουρίδου στο βιβλίο της: “Η καμπάνα του Πόντου χτυπάει στο Βέρμιο”

Η Βράβευση της Παρθένας Τσοκτουρίδου στο βιβλίο της: "Η καμπάνα του Πόντου χτυπάει στο Βέρμιο"
Η Βράβευση της Παρθένας Τσοκτουρίδου στο βιβλίο της: “Η καμπάνα του Πόντου χτυπάει στο Βέρμιο”