17/12/2014, Σιγκίν έπαρ’ και κάρφωσον, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης Χαρίτον