Ετήσιος χορός Συλλόγου Ποντίων Β. ‘Εβρου «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ»