4.3.2015 Μάννα μ’ καλόν παράδεισον, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον