R A D I O K E M E N T Z E T Z I S Ώρα του Πόντου ., ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ