Κι αν μας χτυπούν τα κύματα, κι αν σκοτεινιάζουν οι καρδιές μας, υπάρχει ακόμα φώς, που θ’αλαφρώνει τις πληγές μας.