11.7.2015, ’Σ σον φέγγον μυστηρεύκουμαι, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.