22.7.2015 Έναν εγκάλâ ακόμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.