Εκδηλωσεις Παναγίας Γουμερά Μακρυνίτσας Σερρών, 7 Σεπ. 2015

Εκδηλωσεις Παναγίας Γουμερά Μακρυνίτσας Σερρών, 7 Σεπ. 2015