22.8.2015 Θέλω τ’ομμάτâ μ’ να γελούν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.